× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Miejski Ośrodek Zdrowia w Kobyłce

Poradnia medycyny pracy - Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia medycyny pracy

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Medycyna pracy

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna pracy


Adres

22-7863938, 7861036
Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1